Cognitieve biases

Cognitieve biases zijn fouten in het denken en de besluitvorming die het gevolg zijn van ons brein dat informatie selecteert, verwerkt en interpreteert op een manier die niet altijd objectief en rationeel is. Dit kan leiden tot denkfouten, onjuiste aannames en beslissingen die niet gebaseerd zijn op feiten of logica.

Iedereen werkzaam in marketing, communicatie of fondsenwerving moet zich hiervan bewust zijn om zo het aanbod zo optimaal mogelijk vorm te geven en te ontwerpen dat logisch is voor de lezer.

Artikelen in Cognitieve biases

  •  Er zijn veel verschillende soorten cognitieve biases die kunnen voorkomen, zoals: Confirmation bias - De neiging om informatie te zoeken en te onthouden die onze bestaande overtuigingen bevestigt en informatie te negeren die hiermee in strijd is. 
  • Availability bias - De neiging om te oordelen op basis van informatie die gemakkelijk beschikbaar is, zoals recente of opvallende gebeurtenissen, in plaats van op basis van alle relevante informatie. 
  • Anchoring bias - De neiging om beslissingen te nemen op basis van de eerste informatie die we krijgen, zelfs als deze informatie niet relevant is. 
  • Bandwagon effect - De neiging om de mening van de meerderheid te volgen, in plaats van onze eigen onafhankelijke mening te vormen. 
  • Overconfidence bias - De neiging om onze eigen vaardigheden en kennis te overschatten en te denken dat we minder risico lopen dan we in werkelijkheid doen. 

Cognitieve biases kunnen van invloed zijn op ons dagelijks leven en ook op zakelijke beslissingen en marketingstrategieën. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze biases en te streven naar een objectieve en rationele benadering bij het nemen van beslissingen en het interpreteren van informatie.